Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετά την λήξη της προθεσμίας καμία εργασία δεν θα γίνεται αποδεκτή καθώς και όσες δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση τελικής έγκρισης της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο του πρώτου συγγραφέα ή του υπεύθυνου παρουσίασης της, ενώ τουλάχιστον ένα από τα μέλη της εργασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι τακτικό μέλος και να έχει πληρώσει την συνδρομή του για το 2019.

 • Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Ελεύθερες Ανακοινώσεις ή Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Ε-Posters). Και φέτος, θα υπάρχουν plasma οθόνες, όπου κάθε Σύνεδρος θα μπορεί να δει το poster που τον ενδιαφέρει με εύχρηστο μενού αναζήτησης. Οδηγίες προετοιμασίας θα αποσταλούν μαζί με την επιβεβαίωση της εργασίας.

 • Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή μη των εργασιών τους, στο e-mail που έχουν δηλώσει.

 • Η Επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίσει για τον τελικό τρόπο παρουσίασης της εργασίας. 

 • Στις Ανασκοπήσεις οι συγγραφείς μπορούν να είναι μέχρι τρία (3) άτομα, ενώ στις Ερευνητικές εργασίες έως επτά (7) άτομα.

 • Αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις μετά την κατάθεση της εργασίας δε θα γίνονται δεκτές.

 • Περιλήψεις εργασιών που θα στέλνονται με email, fax ή ταχυδρομικά δε θα γίνονται δεκτές.

 • Η παραλαβή της περίληψης εργασίας θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την αντίστοιχη “Βεβαίωση Παραλαβής”. Σε περίπτωση που δεν παραλάβeτε τη σχετική βεβαίωση, εντός δύο ημερών από την αποστολή της περίληψής σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου.

 • Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να κυμαίνεται από 300 έως 400 λέξεις.

 • Πολύ σημαντικό είναι να μην έχει ανακοινωθεί ή ίδια εργασία σε άλλο συνέδριο, ημερίδα ή άλλη επιστημονική δραστηριότητα της Ελλάδας ή του εξωτερικού

 • Σε περίπτωση που επιθυμεί η συγγραφική ομάδα η εργασία να μπει σε διαδικασία βράβευσης, παρακαλείσθε να αποστείλετε το πλήρες κείμενο της εργασίας (το οποίο να ακολουθεί τις οδηγίες συγγραφής επιστημονικού  άρθρου (http://www.spnj.gr/gr/ )), στο scientific@sydnox2019.gr έως τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

 

Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:

Για ερευνητικές εργασίες: Εισαγωγή- Σκοπός – Υλικό & Μέθοδος – Αποτελέσματα- Συμπεράσματα.

Για Ανασκοπήσεις: Εισαγωγή – Σκοπός – Μέθοδος Ανασκόπησης – Αποτελέσματα- Συμπεράσματα.

 

 

 
 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 10-13 Οκτωβρίου 2019

Προθεσμία Early Registration: 1 Σεπτεμβρίου 2019

Ακολουθήστε μας

Organized by

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 895-892
210 36 43 511
info@sydnox2019.gr